De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 9 oktober 2018 het faillissement uitgesproken van Experience Express Productions B.V., het bedrijf achter de organisatie van het openluchtfestival genaamd de Westland Kros. Wim van Meegdenburg van Cees Advocaten is aangesteld als curator in dit faillissement.
 
De bij de gefailleerde vennootschap ontstane financiële problemen lijken het gevolg te zijn van tegenvallende bezoekersaantallen tijdens de editie van dit jaar, voornamelijk op de vrijdagavond.
 
De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het concept van het festival over te dragen aan een nieuwe organisator, zodat mogelijk ook in 2019 een editie van de Westland Kros kan plaatsvinden. Meerdere geïnteresseerde partijen hebben zich inmiddels bij de curator gemeld. Overige geïnteresseerde partijen kunnen per e-mail contact opnemen met de curator via: wim.vanmeegdenburg@cees.nl .
 
Ook de schuldeisers van Experience Express Productions B.V. kunnen zich melden bij de curator via voornoemd e-mailadres.