Den Haag, 21 november 2019 - Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 8 oktober 2019 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

h.o.d.n. BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF SCHOUTEN, gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam aan De Tol 8 (2266 EK) te Leidschendam, nadat bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 4 oktober 2019 voorlopig surseance van betaling was verleend, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. D. Nobel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. B.J. Tideman van Cees Advocaten N.V. te Den Haag tot curator.

Staking activiteiten

Vanwege het faillissement heeft Schouten Bouw haar deuren moeten sluiten. Het is voor de curator niet mogelijk gebleken om de aannemingsovereenkomsten en contracten met onderaannemers gestand te doen. Wel is er door andere bouwbedrijven veel belangstelling getoond voor overname van de bouwactiviteiten en personeel van Schouten Bouw. De afgelopen periode is er gesproken met deze overnamekandidaten. De voorkeur ging uit naar een kandidaat die zo veel mogelijk personeel overneemt en zoveel mogelijk van de lopende bouwprojecten wil voltooien.

Overnamekandidaat

Die partij is door de curator gevonden. Bouwbedrijf Niersman B.V. uit Voorschoten heeft besloten om met een deel van het personeel van Schouten een nieuwe vestiging in Haaglanden te starten onder de naam: Niersman Bouw Haaglanden B.V. Dit nieuwe bouwbedrijf heeft belangstelling om een groot deel van de bouwprojecten af te maken en is daarover in onderhandeling met Woningborg. Voor de projecten Landrijk 2 en Allemansgeest is reeds groen licht gegeven en Niersman Bouw Haaglanden B.V. zal ook een voormalig bouwproject van Schouten in Wassenaar realiseren. Over een groot aantal andere projecten van Schouten Bouw zijn Niersman Bouw Haaglanden B.V. en Woningborg nog in onderhandeling.

De kopers die beschikken over een Woningborg garantie zullen door Woningborg op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.