Op 24 mei 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakker International B.V. h.o.d.n. Bakker.com in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. E.A.H. ten Berge (Cees Advocaten N.V.) als curator.

Bakker.com en mogelijkheden voor een doorstart

Bakker.com is een online aanbieder van planten- en tuinartikelen en levert rechtstreeks aan consumenten in acht Europese landen. Bakker.com ontplooide haar activiteiten aanvankelijk als postorderbedrijf, maar is sinds enkele jaren volledig ingericht op e-commerce via diverse online kanalen. Bakker.com heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in online zichtbaarheid en een modern distributiecentrum.

Momenteel onderzoekt de curator de mogelijkheden voor een doorstart van de commerciële activiteiten van Bakker.com. Verschillende partijen hebben zich inmiddels bij de curator gemeld met interesse voor een doorstart. Wellicht zullen zich nog meerdere kandidaten melden. De komende periode zal door de curator met de geïnteresseerde partijen worden gesproken. Over de geïnteresseerde partijen en de inhoud van de gesprekken doet de curator geen mededelingen.

Gevolgen voor klanten

Als gevolg van het faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten (vrijwel) stil gevallen. Nog niet uitgeleverde bestellingen kunnen niet meer worden uitgeleverd. Klanten die reeds aan hun betalingsverplichting(en) hebben voldaan maar hun bestelling niet of niet volledig hebben ontvangen, kunnen hun (eventuele) vordering bij de curator kenbaar maken. Hetzelfde geldt voor klanten die nog beschikken over een (geldige) waardebon en/of een daarmee gelijkgestelde voucher.

Gevolgen voor het personeel

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst én – indien nodig - aan het werk voor Bakker.com. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld betaald via de loongarantieregeling. Het UWV is al ingelicht en start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Ook de vakbonden zijn inmiddels ingelicht.

Gevolgen voor leveranciers

Leveranciers van Bakker.com kunnen hun vordering op de gefailleerde vennootschap indienen bij de curator. De contactgegevens zijn te vinden op www.cees.nl. De rechter-commissaris heeft een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de boedel van de gefailleerde vennootschap niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen: