Jochem Buiting Jochem Buiting

Door de coronacrisis, met alle gevolgen en onzekerheid van dien, zouden we bijna vergeten dat op 1 april 2020 de Regeling compensatie transitievergoeding in werking treedt. Met deze regeling kan de werkgever de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Voor de werkgever kan dit een meevaller zijn in deze lastige tijden.

Vanaf woensdagochtend 1 april 2020 om 07:00 uur kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie van betaalde transitievergoeding. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 door de werkgever bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015, dan is geen compensatie mogelijk.

Aanvragen voor de compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Aanvragen voor de compensatie van transitievergoedingen in de periode vanaf 1 april 2020 moeten door werkgevers worden ingediend binnen zes maanden na betaling. Bepalend hiervoor is het moment dat de transitievergoeding volledig is betaald door de werkgever. Wordt de aanvraag door de werkgever te laat ingediend, dan wordt de aanvraag afgewezen en vindt er dus geen compensatie plaats. Belangrijk is dan ook om tijdig de aanvraag bij het UWV in te dienen.

Voorwaarden

De voorwaarden om als werkgever in aanmerking te komen voor de compensatie zijn als volgt:

De werkgever moet aantonen dat aan deze voorwaarden is voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter, dan wel de beëindigingsovereenkomst. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de arbeidsrelatie is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ook dient de werkgever gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat de werknemer op het moment van het einde van het dienstverband nog arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld de WIA-beschikking.

Daarnaast moet de werkgever gegevens verstrekken aan het UWV die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen, bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd. Denk daarbij aan loonstroken en een arbeidsovereenkomst. Voorts moet de werkgever bewijzen dat de (hele) transitievergoeding aan de werknemer is betaald, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift.

De compensatieregeling is ook van toepassing op de werknemer (voormalig ambtenaar) die sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst met de overheid heeft.

Op de website van het UWV vindt u nadere informatie over de aanvraag met betrekking tot de compensatieregeling.

Heeft u vragen over uw positie als werkgever met betrekking tot de Regeling compensatie transitievergoeding of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met Jochem Buiting of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.